สินค้าแนะนำ

นาฬิกาดิจิตอล , นาฬิกาจับเวลา , LED , 7-segment

นาฬิกาดิจิตอล | นาฬิกาจับเวลา , แบบ LED มีขนาดตัวเลข 5 นิ้ว , 7 นิ้ว , 10 นิ้ว , 12 นิ้ว | แบบ 7-segment มีขนาด 2.3 นิ้ว , 4นิ้ว การแสดงผล 4 หลัก และ 6 หลัก  ตัววัสดุเป็นกล่องเหล็กและกล่องอคริลิก | โหมดการทำงานมี 2กลุ่ม กลุ่มนาฬิกา สามารถ แสดงผล เวลา , วันที่ และ อุณหภูมิ โดยผู้ใช้สามารถ ตั้งค่าการสลับการแสดงผล ได้   , กำหนดให้นาฬิกาขับ alarm หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยตั้งความถี่ ได้ 10 ครั้งต่อวัน | กลุ่มจับเวลา สามารถจับเวลาได้ทั้งแบบ นับขึ้น และ นับลง สามารถออกแบบให้จับแบบ ชม:นาที หรือ นาที:วินาที

ตัวเลขสูง 12 นิ้ว 6 หลัก กล่องเหล็ก ขนาด 35 x 135 x 8 ซม. 

ตัวเลขสูง 12 นิ้ว 4 หลัก กล่องเหล็ก ขนาด 35 x  90 x 8 ซม.  

ตัวเลขสูง 10 นิ้ว 6 หลัก กล่องเหล็ก ขนาด 30 x 122 x 8 ซม. 

ตัวเลขสูง 10 นิ้ว 4 หลัก กล่องเหล็ก ขนาด 30 x   80 x 8 ซม. 

ตัวเลขสูง  7 นิ้ว 6 หลัก กล่องเหล็ก ขนาด  22 x   80 x 7 ซม. 

ตัวเลขสูง  7 นิ้ว 4 หลัก กล่องเหล็ก ขนาด  22 x   55 x 7 ซม. 

ตัวเลขสูง  5 นิ้ว 6 หลัก กล่องเหล็ก ขนาด  16 x  66 x 7 ซม. 

ตัวเลขสูง  5 นิ้ว 4 หลัก กล่องเหล็ก ขนาด  16 x  45 x 7 ซม. 

ตัวเลขสูง  4 นิ้ว 6 หลัก กล่องอคริลิก ขนาด  15 x  60 x 6 ซม. 

ตัวเลขสูง  4 นิ้ว 4 หลัก กล่องอคริลิก ขนาด  15 x  42 x 6 ซม. 

นาฬิกามัลติดิสเพลย์

นาฬิกาดิจิตอล LED มัลติดิสเพลย์ ประกอบด้วย ขนาดตัวเลข 3 นิ้ว ,5 นิ้ว , 7 นิ้ว  ที่มีการแสดง 2 บรรทัด   ตัววัสดุเป็นกล่องเหล็ก ขนาด 30 x 80 x 8 ซม. แสดงข้อมูลต่างๆ กัน ตามการออกแบบ  และการจัดวาง   

นาฬิกามัลติดิสเพลย์แสดงนาฬิกาสลับวันที่,แสดงอุณหภูมิ,ความชื้น ตัวเลขสูง 5 นิ้ว 

นาฬิกามัลติดิสเพลย์แสดงนาฬิกา,วัน,วันที่-เดือน-ปี  ตัวเลขสูง 7นิ้วและ 3 นิ้ว 

นาฬิกามัลติดิสเพลย์แสดงนาฬิกา,อุณหภูมิ,วันที่-เดือน-ปี  ตัวเลขสูง 5นิ้วและ 3 นิ้ว 

Display แสดงอุณหภูมิ

ป้ายแสดงอุณหภูมิ LED และ 7-segment มีขนาดตัวเลข 2.3 นิ้ว , 3 นิ้ว ,5 นิ้ว , 7 นิ้ว  มีทั้งแบบแสดงผล 2 หลัก,3 หลัก หรือมีทศนิยม 1 ตำแหน่ง    ตัววัสดุเป็นกล่องอคริลิก ขนาดขึ้นอยู่กับตัวเลข  ตัวป้ายมีหัววัดอุณหภูมิติดมาแล้ว หรือ สามารถสั่งทำแบบใช้กับเทอร์โมคัปเปิ้ล Type K  ; ป้ายวัดบางแบบมีออฟชั่นเพิ่มเติมเพื่อใช้การควบคุมอุปกรณ์อื่น เมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่กำหนดได้

ป้ายแสดงอุณหภูมิ ตัวเลข 5 นิ้ว 2 หลัก+'C  ติดหัววัด DS1621 

ป้ายแสดงอุณหภูมิ ตัวเลข 5 นิ้ว 2 หลัก ทศนิยม 1ตำแหน่ง +'C  ติดหัววัด DS1621 

ป้ายแสดงอุณหภูมิ ตัวเลข 7 นิ้ว 2 หลัก+'C  ติดหัววัด DS1621 

ป้ายแสดงอุณหภูมิ ตัวเลข 7 นิ้ว 2 หลัก ทศนิยม 1ตำแหน่ง+'C  ติดหัววัด DS1621 

ป้ายแสดงอุณหภูมิ ตัวเลข 5 นิ้ว 2 หลัก + 'C  ใช้กับหัววัดเทอร์โมคัปเปิ้ล Type K 

ป้ายแสดงอุณหภูมิ ตัวเลข 7 นิ้ว 2 หลัก + 'C  ใช้กับหัววัดเทอร์โมคัปเปิ้ล Type K 

LED คืออะไร

LEDไดโอดเปล่งแสง ย่อมาจากคำว่า (light-emitting diode) ซึ่งสามารถเปล่งแสงออกมาได้แสงที่เปล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและเฟสต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างกับแสงธรรมดาที่ตาคนมองเห็น โดยหลอด LED สามารถเปล่งแสงได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กทั่วๆ ไป. LED โดยทั่วไปมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ LED ชนิดที่ตาคนเห็นได้ กับชนิดที่ตาคนมองไม่เห็นต้องใช้ทรานซิสเตอร์มาเป็นตัวรับแสงแทนตาคน ปัจจุบันจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้เทคโนโลยีของ LED ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตามไปด้วย.

Tags: