นาฬิกาจับเวลา Digital Count

นาฬิกาจับเวลา ดิจิตอล

        ใช้เพื่อจับเวลาการทำงาน,แสดงผลระยะเวลาทำงาน หรือใช้ในนับเวลาการแข่งขัน นำไปใช้ได้ทั้งใน โรงงาน,ออฟฟิต,ร้านค้า,สนามฟุตบอล,ส่วนประกอบในเครื่องจักร |  หลอดที่ใช้ในการแสดงผลมีทั้งที่เป็นหลอด LED LAMP ขนาด 5 mm.โดยใช้หัวแบบพิเศษ ซึ่งจะให้มุมการมองเห็นมีระดับแสงที่ใกล้เคียงกันและสม่ำเสมอ มีสีของการแสดงผลของ หลอด LED ให้เลือก คือ สีแดง , สีเขียว , สีเหลืองอัมพัน , สีขาว , สีน้ำเงิน และการแสดงผลที่ใช้ 7-segment มีแสงสีให้เลือกคือ แดง และ เขียว โดยราคานาฬิกาจะมีการปรับเปลี่ยนตามขนาดตัวเลข,หลอดการแสดงผลและ สีของตัวเลข

นาฬิกาดิจิตอล LED นาฬิกาดิจิตอล LED

สำหรับขนาดตัวเลข ที่เป็นหลอด LED LAMP มีความสูง ตั้งแต่  3 นิ้ว,5 นิ้ว,7 นิ้ว,10 นิ้ว,12 นิ้วและ 24 นิ้ว และที่เป็น 7-segment มีขนาดตัวเลข 2.3 นิ้ว,4 นิ้ว การแสดงผลมีให้เลือกทั้งแบบ 4 ตัวเลขและ 6 ตัวเลข แบบปกติใช้ไฟฟ้า 220 V.AC ,แบบใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ 12,24 V.DC จากแบตเตอรี่รถยนต์  (ทั้งนี้ผู้สนใจต้องแจ้งความต้องการส่วนนี้ด้วย ) 

นาฬิกาดิจิตอล LED นาฬิกาดิจิตอล LED

         นาฬิกาจับเวลามีโปรแกรมให้ผู้ใช้เลือกใช้งานได้เอง 2 โหมด หรือ 3 โหมด (เพิ่มโหมดเสริม) คือ

        1.(โหมดเสริม)โหมดนาฬิกาสลับการแสดงวันที่-อุณหภูมิและกำหนดสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นกริ่ง หรือ อ๊อด ได้ 10 กะต่อวันหรือแบบทุกชั่วโมง  โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าระยะเวลาการสลับผลได้ 

นาฬิกาดิจิตอล LED

        2.โหมด จับเวลา ขับขึ้น  ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาให้นาฬิกานับเวลาจากจุดหนึ่ง ไปถึงอีกจุดหนึ่งได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาเริ่มต้นที่ 00:00 (ปกตินาฬิกาจับเวลาทั่วไปจะบังคับให้เริ่มที่จุดนี้ผู้ใช้แก้ไขไม่ได้ ) สามารถสั่งหยุดนับเวลาและกลับไปนับต่อได้ , สามารถตั้งจุดหมดเวลาได้ โดยเมื่อหมดเวลา แล้ว จะมีช่องสำหรับต่ออ๊อดหรือกริ่ง เพื่อให้กริ่งหรืออ๊อดทำงาน  พิเศษ ผู้ใช้สามารถแจ้งเพิ่ม จุดการเตือนก่อนหมดเวลาได้  | ระบบเวลาการนับ มีทั้งแบบ ชม:นาที และ นาที:วินาที (ผู้ใช้ต้องแจ้งก่อนทำ)

        3.โหมด จับเวลา ขับลง  ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาให้นาฬิกานับเวลาจากจุดหนึ่ง ไปถึงอีกจุดหนึ่งได้ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งจุดหมดเวลาที่ 00:00 (ปกตินาฬิกาจับเวลาทั่วไปจะบังคับให้หมดเวลาที่จุดนี้ผู้ใช้แก้ไขไม่ได้ ) สามารถสั่งหยุดนับเวลาและกลับไปนับต่อได้ , สามารถตั้งจุดหมดเวลาได้ โดยเมื่อหมดเวลา แล้ว จะมีช่องสำหรับต่ออ๊อดหรือกริ่ง เพื่อให้กริ่งหรืออ๊อดทำงาน  พิเศษ ผู้ใช้สามารถแจ้งเพิ่ม จุดการเตือนก่อนหมดเวลาได้  | ระบบเวลาการนับ มีทั้งแบบ ชม:นาที และ นาที:วินาที (ผู้ใช้ต้องแจ้งก่อนทำ)
        

     ลักษณะตัวเรือนมีทั้งแบบกล่องเหล็กโลหะชุบดำและกล่องอคริลิก

นาฬิกาดิจิตอล LED

ด้านข้าง มี ปุ่ม ตั้งเวลา  2 ปุ่มการตั้งเวลาใช้หลักการเดียวกับนาฬิกาข้อมือดิจิตอล ,มีช่องเชื่อมต่อสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นทำงานด้วยระบบรีเลย์ โดยสามารถ ตั้งเวลาในการเปิดปิดอุปกรณ์ได้ ,ใช้ ถ่าน AAA 2ก้อนสำหรับเก็บสถานะเวลาเมื่อเกิดไฟฟ้าดับไม่ต้องตั้งเวลาใหม่สามารถถอดเปลี่ยนถ่านได้ง่ายไม่ต้องรื้อเครื่อง หมดปัญหาการตั้งเวลาใหม่เมื่อไฟฟ้าดับ

นาฬิกาดิจิตอล LED นาฬิกาดิจิตอล LED