นาฬิกาจับเวลา ดิจิตอล 10นิ้ว 6 หลัก แบบ หลอด LED

นาฬิกาดิจิตอล LED

นาฬิกาจับเวลา-ดิจิตอล LED ขนาดตัวเลข (h) 10 นิ้ว 6 หลัก กล่องเหล็ก ขนาด สูง(H) 30 ซม. x ยาว(L) 122 ซม. x หนา(D) 8 ซม.

นาฬิกาดิจิตอล LED

คุณสมบัติเด่น และการนำไปใช้งาน

- มีโหมดการทำงาน 3 โหมด  ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการใช้งานได้เอง

- มีโหมดจับเวลา สำหรับใช้ในการจับเวลา  ผู้ใช้สามารถเลือกการทำงานได้ ทั้งในโหมดจับเวลานับขึ้น และ จับเวลานับถอยหลัง

- ในโหมดจับเวลา ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาเริ่มต้นนับได้ และ ตั้งจุดหมดเวลาได้

- ในโหมดจับเวลา สามารถกำหนดจุดเตือนก่อนหมดเวลาได้ ( ผู้ใช้ต้องแจ้งก่อนสั่งทำสินค้า )

- ในโหมดนาฬิกา สามารถแสดงเวลา (ชม:นาที ) สลับ วันที่ (แสดงได้วันและเดือนเท่านั้น) สลับ อุณหภูมิได้ (องศา 'C ) โดยผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งระยะเวลาในการสลับการแสดงผลได้รวมถึงปิดการแสดงผลให้แสดงเฉพาะเวลาอย่างเดียวก็ได้เช่นกัน

- สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต่อพ่วงผ่านช่องเทอร์มินอล โดยกำหนดเวลาได้ 10 ครั้ง / วัน หรือ กำหนดได้ทุกชม.  และในโหมดที่สูงขึ้นไปสามารถทำได้ถึง 30 ครั้ง / วัน

- มีการเก็บสถานะเวลาในโหมดนาฬิกา เมื่อปิดเครื่อง หรือเกิดไฟฟ้าดับ โดยเมื่อเปิดใช้งานใหม่ ไม่ต้องตั้งหรือเซ็ทเวลาใหม่

- การตั้งค่าหรือเปลี่ยนโหมดใช้งานสามารถทำได้จากพาเนลข้างตัวนาฬิกาได้

- ใช้กับไฟฟ้า 220 V.AC (รุ่นปกติทั่วไป)  หรือ ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์หรือ อะแดปเตอร์ (แจ้งความต้องการเพิ่ม)

อุปกรณ์เสริม

- แป้นกดและสายควบคุม ระยะสาย 15 ม. (ราคา .- )

นาฬิกาดิจิตอล LED

- กริ่ง 220 V.AC ขนาด 3 นิ้ว  ( ราคา .- )

นาฬิกาดิจิตอล LED

- ชุดรีโมทไร้สายแบบ คลื่นวิทยุ 433 Mhz ระยะการควบคุม 10 ม. ( ราคา .- )

นาฬิกาดิจิตอล LED

- ชุดรีโมทไร้สายแบบ อินฟราเรด ระยะการทำงาน 10 ม. ( ราคา .- )

นาฬิกาดิจิตอล LED

ราคาจัดทำต่อเรือน (สำหรับจำนวนการสั่งทำ 1-3 เรือน)

โทรสอบถาม .-     ( หลอดแสดงผล สีแดง )

โทรสอบถาม .-     ( หลอดแสดงผล สีเขียว )