นาฬิกาจับเวลา แบบใช้หลอด LED และ 7-segment

แบบใช้หลอด LED มีขนาดตัวเลข 3″ , 4″ , 5″ , 7″ , 10″ , 12″ , 15″ , 24″

แบบใช้หลอด 7-segment มีขนาดตัวเลข 2.3″ , 4″